Eshopařovo okénko: Identifikovaná osoba aneb jak na neDPH

Slyšíte tento pojem poprvé? Já ho někde zaslechla, ale konkrétní podobu pro mě získal až s existencí a provozem eshopu. Což ale neznamená, že se s tím potká jen provozovatel eshopu. A naopak ne nezbytně se to týká každého eshopaře. I když... Při provozování eshopu se nejspíš s tímto pojmem potkáte dříve či později - pokud si zadáte PPC reklamu.

Podstatné je, že nejste plátce DPH. V takovém případě vás sazby DPH nechávají chladnými, do nákladů (či výdajů) vám vždy vstupuje celá částka, kterou utratíte za zboží, služby, materiál. A tehdy je možnost, že se dostanete do situace, kdy se z vás v očích státu stane identifikovaná osoba.

Jednou z forem reklamy je PPC (pay-per-click neboli plať za kliknutí) a jedním z jejích poskytovatelů je také firma Google (služba Google Ads, dříve Google AdWords). Google sídlí v Irsku, a to je kámen úrazu. 

Zákon říká zhruba toto:

Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem DPH, je identifikovanou osobou

1) ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku nebo ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována, pokud se jedná o

A) poskytnutí služby,

B) dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo

C) dodání zboží soustavami nebo sítěmi, nebo

2) bude-li poskytovat službu s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.

3) ode dne poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.

4) ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována, pokud bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.

4) ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým jsou tyto osoby registrovány, pokud budou v tuzemsku pořizovat zboží z jiného členského státu podle § 2b.

Osoba, která uskutečňuje pořízení zboží z jiného členského státu, které není předmětem daně podle § 2a odst. 2, se může rozhodnout, že toto pořízení je předmětem daně. Na pořízení zboží z jiného členského státu uskutečněné touto osobou do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla, se nevztahuje § 2a odst. 2.

Předmětem daně není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326000 Kč. Do celkové hodnoty pořízeného zboží podle odstavce 2 písm. a) se nezahrnuje hodnota pořízeného nového dopravního prostředku a zboží, které je předmětem spotřební daně.

Další taková situace může nastat, pokud pořizujete zboží z jiného členského státu EU. Avšak pamatujte, že předmětem daně není pořízení zboží, pokud celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 326000 Kč.

Nejdůležitější informace k výše uvedenému najdete v zákoně č. 235/2004 Sb. v paragrafech č. 2a a 6g – 6l.  

Registraci identifikované osoby provedete prostřednictvím formuláře pro registraci k DPH. Ze zákona také vyplývá, že přiznání k dani musíte provádět vždy za každý měsíc, kdy dojde k nějaké události, která splňuje zákonná kritéria pro zdanění. Vyplněný formulář je třeba odevzdat do 25. dne následujícího měsíce. Identifikovaná osoba smí toto přiznání odevzdat i v papírové podobě, což je uvedeno v tomto dokumentu.

Shrnutí & tipy

 • Eshopař se nejčastěji stane identifikovanou osobou, když si pořídí PPC reklamu prostřednictvím Googlu.
 • Když obdržíte fakturu od Googlu (že jste si dobili kredit), radost z částky není úplná. Úplná bude, až z dané faktury zaplatíte 21% na finančním úřadě (nebo jiné procento, pokud se změní základní sazba DPH). 
 • Druhý nejčastější případ eshopaře, kdy se stane identifikovanou osobou, když nakupuje zboží za vyšší roční cenu než je 326000Kč. Tuto radost vám může zkazit pouze fakt, pokud jste to nečekali a platili celý rok cenu vč. DPH. To potom budete platit DPH podruhé a to první můžete zkusit vyžádat zpět… Jak tento proces funguje, netuším…
 • Pokud neuznáváte elektronická podání, která v praxi znamenají elektronicky podej a ještě to dones na oražení, můžete vše podat papírověpřihlášku i přiznání.
 • Vyplnit jednou přihlášku k registraci rukou není problém. Ale vyplňovat měsíční přiznání k dani znovu a znovu… To už je otrava. Proto doporučuji v nějakém volně dostupném programu vepsat do pdf verze formuláře všechny vaše údaje, krom částek za daný měsíc. Formulář pak vždy jen vytisknete a rukou dopíšete pár cifer. Pozor - vždy po novém roce je potřeba zkontrolovat, zda se nezměnil formulář (v označení je vždy pořadové číslo). Existují také interaktivní formuláře, ale s těmi se mi neskamarádil počítač, takže pokud byste měli podobný problém, můžete si ušetřit trochu práce postupem výše.
 • Pokud jednou uděláte podání elektronicky, už nikdy se nemůžete vrátit k papírovému podání. Alespoň toto je informace ze zkušenosti z mého okolí. Ale je to jen zprostředkovaná informace, takže za to nemůžu dát ruku do ohně.

Jak pracovat s vyplněným vzorem formuláře ke stažení

Můžete si také stáhnout mnou vytvořený vzor, jak si předvyplnit přiznání k dani z přidané hodnoty pro identifikovanou osobu. Tedy pokud si chcete ušetřit práci s každoměsíčním vyplňováním. Vytvoříte si stejně vypadající soubor s vašimi údaji a po vytištění:

 • zaškrtnete, zda jde o přiznání řádné/dodatečné/opravné. Při podání dodatečného samozřejmě vyplníte ještě datum pro zjištěné důvody podání.
 • uvedete počet příloh a listů a období (tedy měsíc a rok).
 • na první straně dole vyplníte datum a podpis.
 • pokud podáváte daňové přiznání kvůli PPC reklamě u Googlu, vyplníte součet všech faktur daného období na druhé straně do řádku 5, sloupec Základ daně a do vedlejšího sloupce vepíšete 21% z částky ve sloupci Základ daně (nebo jiné procento, pokud se základní sazba DPH někdy změní).
 • na druhé straně dole pak ještě vyplníte řádek 62 a 66. Pokud přiznání podáváte jen kvůli PPC u Googlu, v obou políčkách se objeví stejná částka jako na řádku 5 ve sloupci Daň na výstupu.

Pozn.: Návod výše na vyplnění je jen a pouze pro případ PPC reklam od Googlu (resp. přijatých služeb od firmy se sídlem mimo EU). Tedy pokud vám do celého zdanění vstupují další položky nebo nějaké výjimky apod., postup výše bude nedostatečný. A s tím zkušenost nemám, tudíž poradit nemohu.

Autor: Martina Ježova

Identifikovaná osoba, formulář DPH, multifunkční pero TROIKA